mag-photo.com.pl

kreacja hobbystyczna i biznesowa

"Zdjęcie to wyrażanie wrażeń. Jeżeli piękno nie będzie istnieć w nas samych, to jak w ogóle będziemy mogli je zauważyć?" Ernst Haas

"Fotografia nie jest związana z patrzeniem lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić , aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali." Don McCullin

"Myśl o zdjęciu zawsze przed jego zrobieniem i po. Nigdy w trakcie. Sekretem jest czas. Nie musisz działać szybko. Fotografowany model musi zapomnieć o tobie, a gdy już to się stanie, musisz działać bardzo szybko." Henri Cartier-Bresson

Nowoczesne sposoby kontaktu z konsumentami

Posted on 03/11/2019 7:20am

Rozwój technologii telekomunikacyjnych doprowadził do zaistnienia w naszej ojczyźnie przemiany obyczajów konsumenckich oraz obywatelskich. Tradycyjna odmiana kontaktu międzyosobowego jakim jest bezpośrednie spotkanie dwóch osób, jest stosowana znacznie rzadziej do obsługi klienta aniżeli jeszcze 10 lat temu.
Coraz sporzej organizacji (przykładem może być branża usług finansowych), abdykuje z kosztownych inwestycji w biura obsługi konsumenta na rzecz elektronicznych odmian kontaktu. Z kolei na znaczeniu zyskały takie odmiany jak połączenie telefoniczne, poczta e-mail, czat bądź interaktywna strona online. Sporo kanałów kontaktu częstokroć użytkowanych przez konsumentów jednocześnie, czy sekwencyjnie (przykładowo wysyłanie pierwszego zapytania przez witrynę www, a po otrzymaniu kontrakcji mailem telefon na infolinię) powoduje nieodzowność budowania poprzez organizacje podejść IT zapewniających efektywną jego obsługę z prędką autoryzacją oraz personalizacją propozycji.


system contact center
Author: TRANSCEND
Source: TRANSCEND


Silnik
Author: Panasonic Corporation
Source: Panasonic Corporation


System Contact Center, albo też Call Center to z ang. dosłownie centrum kontaktu. Ale w wyższym stopniu właściwe przeniesienie owego znaczenia terminu na język polski to: centrum kontaktów z klientami.

Przeczytaj, co opublikowano w najświeższej ofercie - to także odnosi się do takiej samej kwestii, zatem na pewno również Cię zainteresuje!

Ogromnie często systemy CC są pewnym z elementów wchodzących w skład systemu kierowania klientami typu CRM. System Contact Center jest to ogół infrastruktury i zastosowań służących do masowego kontaktu z odbiorcami przy zastosowaniu rozmaitych kanałów łączności elektronicznej w tym również telefonu jako naczelnego nośnika.
Jednym z najistotniejszych funkcji CC będzie optymalne kierowanie połączeń do osób obsługujących konsumenta, tzw. agentów, a także zapewnienie agentom całkowitych danych na temat klienta a także historii kontaktów z nim. Dane te są w dużym stopniu zbierane poprzez system CC automatycznie na przykład na podstawie numeru telefonującego klienta lub podanych przez niego danych w początkowym etapie połączenia.

Tags: efekty, oferty, element, użytkownik